Kuvalla “valaiseminen”

Kuvitus eli illustraatio tulee latinan sanasta illustrare “valaista”, se kertoo hyvin kuvituksen tarkoituksen. Kuvituksen tarkoituksena on mm. valaista monimutkaisiakin käsitteitä, esineiden käyttötarkoitusta, laitteiden toiminnallisuutta. Kuvan tyylejä voi olla hyvin monenlaisia, mutta parhaimmillaan se täydentää haluttua tarkoitusta visuaalisesti ja havainnollistaa asiaa ymmärettäväksi. Kuva ei siis välttämättä kuvita tekstiä suoraan, vaan tarkoitus voi olla mm. herättää tunteita ja ajatuksia.

Verkkosivuilla erityisen haastava on ns. kansikuva. Sillä sen tulee houkutella ja kertoa sivustosta. Kuvan tulee olla uskollinen aiheelle ja haluttujen tavoitteiden mukainen, tukea (mahdollisesti) kansikuvan päälle tulevaa arvolupausta, olla tyyliltään brändin mukainen – olipa se sitten vaikka tunteiden herättäminen, havainnollistaminen – yksinkertaistettuna siis: kuvan tehtävä on valaista haluttua asiaa!

Joillakin aloilla valokuvaaminen on haastava. Esimerkiksi Sspteam tekeillä olevan verkkosivun kansikuvaksi haluttiin alaan liittyvä kuva (savuluukku). Asiakkaan kansikuvan valokuvaaminen olisi ollut minulle haastavaa (kauhistuttaa ajatuskin katolle kiipeämisestä). Näin päädyimme piirtämään kansikuvaksi yllä olevan 3d-kuvan, niin että vasemmalle kuvan päälle tuleve teksti erottuu ja savuluukku jää kokonaan näkyville.

Valaisen vielä sen verran, että meiltä saat halutessasi valokuvauksen lisäksi 3d piirrokset ja videot :)

#verkkosivut #kuvittaminen #valokuvaus #3dmallinnut #3dtulostus #pienyrittäjänmarkkinointi #innoverkko