MITÄ BRÄNDI ON?

Brändi on subjektiivista kilpailuetua, joka ei perustu suoranaisesti tosiasioihin itse myytävästä palvelusta. Se syntyy asiakkaan ja yrityksen kohtaamisissa. Brändi on asiakaskokemusta mitä yritys on tarjonnut asiakkailleen ja millaisia mielikuvia yritys herättää. Voidaan puhua myös intersubjektiivisesta kilpailuedusta ( esim. raha – arvo johon käyttäjät uskovat ), tosin eri brändien arvot voivat vaihdella eri ihmisten välillä.

Brändiä ei rakenneta yksinään visuaalisella ilmeellä, logoilla tai kauniilla mainosvideoilla, vaikka nämä asiat kyllä vaikuttavat brändin rakentumiseen. Uskomme vahvasti, että brändiä voidaan rakentaa hallitulla konseptoinnilla ja tuomalla esiin asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä, odotuksia ja tunteita.

Ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä, odotuksia ja tunteita

PIENYRITTÄJÄN MARKKINOININ BRÄNDING PALVELUMME

BRÄNDIN RAKENTAMISEN VAIHEET

Tunnettuus

ASIAKKAAN KOKEMUS JA TIEDOSTAMINEN BRÄNDISTÄ

Arvon luominen

LUODAAN ODOTUKSIA JA TARJOTAAN LISÄARVOA – AUTETAAN ASIAKASTA

Lupauksen lunastaminen

TEHDÄÄN LUVATTU JA VIELÄ VÄHÄN PÄÄLLÄ

Suosittelut

TEE SUOSITUSTEN TEKEMINEN HELPOKSI. PYYDÄ SUOSITUKSIA, KANNUSTA SUOSITTELEMAAN JA LEVITÄ YRITYKSESI SUOSITUKSIA

Ota askel kohti puhuttelevampaa sisältöä, jolla erotut muista.

Autamme sinua tuottamaan kohderyhmällesi mielikuvan, joka varmasti pysäyttää !

KYSY LISÄÄ !

PIENYRITTÄJÄN MARKKINOINTI – PALVELUN TUOTTAA: