BRÄNDING

ASIAKASYMMÄRRYSTÄ, EROTTUVUUTTA JA VISUAALISUUTTA MARKKINOINTIIN JA MYYNTIIN!

BRÄNDING

ASIAKASYMMÄRRYSTÄ, EROTTUVUUTTA JA VISUAALISUUTTA MARKKINOINTIIN JA MYYNTIIN!

MITÄ BRÄNDI ON?

Brändi on subjektiivista kilpailuetua, joka ei perustu suoranaisesti tosiasioihin itse myytävästä palvelusta. Se syntyy asiakkaan ja yrityksen kohtaamisissa. Brändi on asiakaskokemusta mitä yritys on tarjonnut asiakkailleen ja millaisia mielikuvia yritys herättää. Voidaan puhua myös intersubjektiivisesta kilpailuedusta ( esim. raha – arvo johon käyttäjät uskovat ), tosin eri brändien arvot voivat vaihdella eri ihmisten välillä.

Brändiä ei rakenneta yksinään visuaalisella ilmeellä, logoilla tai kauniilla mainosvideoilla, vaikka nämä asiat kyllä vaikuttavat brändin rakentumiseen. Uskomme vahvasti, että brändiä voidaan rakentaa hallitulla konseptoinnilla ja tuomalla esiin asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä, odotuksia ja tunteita.

Ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä, odotuksia ja tunteita

PIENYRITTÄJÄN MARKKINOINTIPALVELUT

PIENYRITTÄJÄN MARKKINOINTIPALVELUT

BRÄNDIN RAKENTAMISEN VAIHEET

Tunnettuus

ASIAKKAAN KOKEMUS JA TIEDOSTAMINEN BRÄNDISTÄ

Arvonluominen

LUODAAN ODOTUKSIA JA TARJOTAAN LISÄARVOA – AUTETAAN ASIAKASTA

Luapauksen lunastaminen

TEHDÄÄN LUVATTU JA VIELÄ VÄHÄN PÄÄLLÄ

Suosittelut

TEE SUOSITUSTEN TEKEMINEN HELPOKSI. PYYDÄ SUOSITUKSIA, KANNUSTA SUOSITTELEMAAN JA LEVITÄ YRITYKSESI SUOSITUKSIA

Ota askel kohti puhuttelevampaa sisältöä, jolla erotut muista. Autamme sinua tuottamaan kohderyhmällesi mielikuva, joka varmasti pysäyttää!