Brändi

Kuvalla “valaiseminen”

Kuvitus eli illustraatio tulee latinan sanasta illustrare “valaista”, se kertoo hyvin kuvituksen tarkoituksen. Kuvituksen tarkoituksena on mm. valaista monimutkaisiakin käsitteitä, esineiden käyttötarkoitusta, laitteiden toiminnallisuutta. Kuvan tyylejä voi olla hyvin monenlaisia, mutta parhaimmillaan se täydentää haluttua tarkoitusta visuaalisesti ja havainnollistaa asiaa ymmärettäväksi. Kuva ei siis välttämättä kuvita tekstiä suoraan, vaan tarkoitus voi olla mm. herättää tunteita ja ajatuksia.

Verkkosivuilla erityisen haastava on ns. kansikuva. Sillä sen tulee houkutella ja kertoa sivustosta. Kuvan tulee olla uskollinen aiheelle ja haluttujen tavoitteiden mukainen, tukea (mahdollisesti) kansikuvan päälle tulevaa arvolupausta, olla tyyliltään brändin mukainen – olipa se sitten vaikka tunteiden herättäminen, havainnollistaminen – yksinkertaistettuna siis: kuvan tehtävä on valaista haluttua asiaa!

Joillakin aloilla valokuvaaminen on haastava. Esimerkiksi Sspteam tekeillä olevan verkkosivun kansikuvaksi haluttiin alaan liittyvä kuva (savuluukku). Asiakkaan kansikuvan valokuvaaminen olisi ollut minulle haastavaa (kauhistuttaa ajatuskin katolle kiipeämisestä). Näin päädyimme piirtämään kansikuvaksi yllä olevan 3d-kuvan, niin että vasemmalle kuvan päälle tuleve teksti erottuu ja savuluukku jää kokonaan näkyville.

Valaisen vielä sen verran, että meiltä saat halutessasi valokuvauksen lisäksi 3d piirrokset ja videot :)

#verkkosivut #kuvittaminen #valokuvaus #3dmallinnut #3dtulostus #pienyrittäjänmarkkinointi #innoverkko

Visuaalisuus vaikuttamisen välineenä

VISUAALISUUDEN MERKITYS

Oletko miettinyt minkälaista viestiä yrityksesi visuaalisuus kertoo asiakkaillesi? Voit ajatella ettei sillä ole merkitystä miltä markkinointisi näyttä – mutta emme mahda mitään sille, että visuaalisuudella kuitenkin on merkitys. Jos visuaalisen viestinnän merkitystä ei ole mietitty, on siis hyödyntämätöntä potentiaalia jäänyt käyttämättä. Visuaalisuudella voidaan vaikuttaa alitajuumme, ajatteluumme ja tunteisiin, jotka vaikuttavat toimintaamme: kuinka näemme ja koemme asiat ja ympäristöt -niin fyysisesti kuin diginäkin. Väreillä, muodoilla ja kuvilla voidaan viestiä strategisia asioita, jotka väistämättä – alitajuntamme kautta vaikuttavat meihin.

Väripsykologiaa onkin jo pitkään käytetty hyväksi myös markkinoinnissa, koska se luo mielikuvia ja herättä tunteita ja vaikuttaa jopa käytökseemme. Visuaalisuus on osa ( tunteisiin vetoavaa) markkinointia, jossa voidaan käyttää hyväksi visuaalisuuden herättämiä tunteita ja kokemuksia. Parhaimmillaan visuaalisuutta tukevat asiat, kuten värit, fontit, ikonit, asettelut, pinnat jne. selkiyttävät ja tehostava viestejä. Visuaalisuudenlla voidaan kiteyttää monimutkainenkin informaatio selkeään ja ymmärrettävään muotoon. Lisäksi visuaalisuudella voidaan myös kiinnittää huomiota, erottaa ja erottautua.

Esimerkiksi logot, verkkosivut, presentaatiot, markkinointimateriaalit ja lehtiartikkelit muotoillaan helppolukuisiksi ja silmää miellyttäviksi graafisen suunnittelun keinoin. Voimme siis välittää visuaalisten sisältöjen kautta yrityksen ja organisaation uskottavuudesta, arvomaailmasta ja toiminnasta. Visuaalisuus ja laadukkaat sisällöt luovat yhdessä yhteneväisen brändikokemuksen.

Markkinoinnissa estettisyys ei ole olennaista, vaan se että visuaalisuudella tähdätään organisaation strategisten tavoitteiden toteutumiseen ja arvonluomiseen asiakkaalle.

Visuaalisuudella voimme herättää huomiota, vaikuttaa viestin ymmärrettävyyteen ja ohjata jopa ostokäyttäytymistä. Tämä valtti kannattaa käyttää hyväksi!

OTA YHTETYTTÄ!

Kysy tarjous markkinointimateriaalien suunnittelusta!

Go to Top