Ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä, odotuksia ja tunteita?

ULKOISET JA SISÄISET OSTOPÄÄTÖKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Oletko koskaan miettinyt omaa ostokäyttäytymistä? Miksi ostin jonkin tuotteen tai palvelun, vaikka se ei ollut tarpeellinen? Sisäisiä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ikä, elämänvaihe, sukupuoli, elämäntyyli. Elämäntyylillä tarkoitan: uskonnon, aktiviteettien ja mielipiteillä ilmennettävää kuluttajan olemassaoloa. Ostopäätökseen vaikuttavat tarpeen lisäksi myös tunneperäiset asiat, joita kuluttaja ei edes tunnista. Asiakas saattaa tehdä ostopäätöksensä tuntemusten, asenteiden, suosittelujen ja uskomusten perusteella, jos hänellä ei ole aiempaa kokemusta tuotteesta.

Ulkoisia ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä on monenlaisia, kuten brändi, tuotteen ominaisuudet, asiantuntijat, hinta ja markkinointi. Suurin osa kuluttajista on brändiuskollisia tavalla tai toisella. Brändi luo kuluttajalle mielikuvan tuotteesta, mielikuva voi olla myös negativinen. Asiantuntijan ja läheisen suosittelijan vaikutus on yleensä erittäin vaikuttava tekijä ostopäätöksissä. Tuotteet eivät osaa puhua, joten tuotteiden ja palveluiden suosittelijoiden vinkkejä ja neuvoja arvostetaan.

Hinnan vaikutus ostopäätökseen voi olla asiakkaalle merkittävä, sillä määräähän hinta hyvin pitkälti myös tuotteen arvon. Aina halvempi tuote ei myy nopeammin kuin sama kalliimpi, sillä kuluttaja on valmis maksamaan sen verran tuotteesta, mitä sen arvo hänelle merkitsee. Hinta ei kuitenkaan ole aina tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä, vaan se saattaa olla yhtä hyvin osaavan asiantuntijan myyntipuhe. Esimerkiksi markkinointimateriaalien ja tuottepakkausten ulkonäöllä on merkittävä osuus kuluttajan ostopäätökseen. Pakkauksen koko, väri, käytettävyys ja materiaali ovat monelle kuluttajalle tärkeitä viestejä brändin arvoista. Myös visuaalisuutensakin vuoksi pakkaukset saattavat olla valintakriteerejä täyttävä tuote/palvelu, sillä visuaalisuus ja tuntuma herättävät tunteita ja täyttävät tarpeita. Asiakas ei osta pelkkästään tuotetta vaan myös statusta, hyväksymistä, joukkoon kuulumista / erottautumista sekä itsetuntoa.

Myynnin ja markkinoinnin parissa työskentelevien olisi hyvä tietää, millä tavalla ja miksi kuluttaja valitsee tuotteet. Myyjällä tulisi olla sen verran pelisilmää myyntitilanteessa, että ei esittele tuotetta samalla tavalla jokaiselle asiakkaalle, sillä asiakas on aina yksilöllinen. Erilaiset persoonat arvottavat erilaisia asioita, niiden selville saaminen on asiakkaan ja myynnin kannalta ensiarvoisen tärkeää.

OSTOPÄÄTÖKSEN PROSESSI

Ostopäätös kuvataan usein prosessina, joka käynnistyy jo ennen itse ostotapahtumaa ja jatkuu sen jälkiarvioinnilla. Ostopolun vaiheet, joiden läpi kuluttaja kulkee, ovat tarpeen havaitseminen, tiedon etsiminen, vaihtoehtojen arviointi, ostopäätös ja ostonjälkeinen käyttäytyminen. Pienyrittäjän markkinoinnin käyttämä malli pohjautuu Howard & Sheth tutkimukseen vuodelta 1967.

Ostopolun määrittäminen on selkeä prosessi, jossa pyritään selkiyttämään ja löytämään työkaluja ostopäätöksen syntymiseksi.

Lue täältä ostopolun määrittämisen työpajasta.