VISUAALISUUDEN MERKITYS

Oletko miettinyt minkälaista viestiä yrityksesi visuaalisuus kertoo asiakkaillesi? Voit ajatella ettei sillä ole merkitystä miltä markkinointisi näyttä – mutta emme mahda mitään sille, että visuaalisuudella kuitenkin on merkitys. Jos visuaalisen viestinnän merkitystä ei ole mietitty, on siis hyödyntämätöntä potentiaalia jäänyt käyttämättä. Visuaalisuudella voidaan vaikuttaa alitajuumme, ajatteluumme ja tunteisiin, jotka vaikuttavat toimintaamme: kuinka näemme ja koemme asiat ja ympäristöt -niin fyysisesti kuin diginäkin. Väreillä, muodoilla ja kuvilla voidaan viestiä strategisia asioita, jotka väistämättä – alitajuntamme kautta vaikuttavat meihin.

Väripsykologiaa onkin jo pitkään käytetty hyväksi myös markkinoinnissa, koska se luo mielikuvia ja herättä tunteita ja vaikuttaa jopa käytökseemme. Visuaalisuus on osa ( tunteisiin vetoavaa) markkinointia, jossa voidaan käyttää hyväksi visuaalisuuden herättämiä tunteita ja kokemuksia. Parhaimmillaan visuaalisuutta tukevat asiat, kuten värit, fontit, ikonit, asettelut, pinnat jne. selkiyttävät ja tehostava viestejä. Visuaalisuudenlla voidaan kiteyttää monimutkainenkin informaatio selkeään ja ymmärrettävään muotoon. Lisäksi visuaalisuudella voidaan myös kiinnittää huomiota, erottaa ja erottautua.

Esimerkiksi logot, verkkosivut, presentaatiot, markkinointimateriaalit ja lehtiartikkelit muotoillaan helppolukuisiksi ja silmää miellyttäviksi graafisen suunnittelun keinoin. Voimme siis välittää visuaalisten sisältöjen kautta yrityksen ja organisaation uskottavuudesta, arvomaailmasta ja toiminnasta. Visuaalisuus ja laadukkaat sisällöt luovat yhdessä yhteneväisen brändikokemuksen.

Markkinoinnissa estettisyys ei ole olennaista, vaan se että visuaalisuudella tähdätään organisaation strategisten tavoitteiden toteutumiseen ja arvonluomiseen asiakkaalle.

Visuaalisuudella voimme herättää huomiota, vaikuttaa viestin ymmärrettävyyteen ja ohjata jopa ostokäyttäytymistä. Tämä valtti kannattaa käyttää hyväksi!

OTA YHTETYTTÄ!

Kysy tarjous markkinointimateriaalien suunnittelusta!